Termeni și Condiții Giveaway 250.000 abonați pe YouTube

Regulamentul Oficial al concursului“Giveaway #buhnici 250.000”

Secțiunea 1: Organizatorul concursului

Concursul “Giveaway #buhnici 250.000” este organizat de Buhnici George Daniel PFA cu sediul in Bdl. Dacia Nr.28 Ap.3, inregistrata la Registrul Comertului – Bucuresti sub nr. F40/3170/2012, C.U.I. RO30524406 Bucuresti

Concursul se va desfășura conform prezentului Regulament ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

Secțiunea 2: Locul și data desfășurării concursului

Concursul“Giveaway #buhnici 250.000” se va desfășura din data 09.12.2016 și până la atingerea obiectivului propus, acela de 250.000 de abonați pe canalul de YouTube/gbuhnici. Pagina de concurs se află la adresa www.buhnici.ro/giveaway

Secțiunea 3: Drepturi și condițiile de participare

La acest concurs pot participa toate persoanele fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest regulament pentru a-și valida participarea. Nu pot participa organizatorii concursului sau rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține exclusiv participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat în cazul în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

Secțiunea 4: Protecția datelor personale

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Organizatorul va utiliza datele persoanle furnizate de către participanți la înscrierea în concurs în scopul anunțării și identificării câștigătorului și, ulterior pentru comunicări despre activitatea sa. Participantul are opțiunea de ștergere din baza de date în timpul și ulterior concursului.

Secțiunea 5: Mecanismul concursului

Utilizatorii vor afla de concurs de pe www.buhnici.ro/giveaway, pagina de Facebook gbuhnici și canalul de YouTube gbuhnici. Utilizatorii se pot înscrie în concurs din data de 09.12.2016 .

Secțiunea 6: Premiile concursului

Premiile concursului sunt după cum urmează:

Sistem de navigatie portabil PNI S506 ecran 5 inch Android si Waze cu radarele din Romania
Kit Statie radio CB PNI ESCORT HP 8024 ASQ + Antena CB PNI ML100
Kit Statie radio CB PNI ESCORT HP 8000L ASQ + Antena CB PNI Extra 40 cu magnet
Kit Statie radio CB PNI ESCORT HP 8001 ASQ + Casti HS81 + Antena CB PNI Extra 45 cu magnet
Statie radio UHF portabila PNI PMR R16
Statie radio UHF portabila PNI PMR R11V
Statie radio PMR portabila PNI PMR R6 set cu 2bc fara incarcator
Kit supraveghere video PNI House WiFi400 NVR si 4 camere wireless, 1.0MP
Camera supraveghere video PNI 851W HD 720p cu IP de exterior conectare wireless sau cablu, contine slot microSD
Camera supraveghere video PNI 631W dome cu IP de exterior cu PTZ si conectare wireless sau cablu
Camera supraveghere video PNI IP801W 720P cu IP P2P PTZ wireless, Onvif, slot card microSD

Secțiunea 7: Desemnarea câștigătorilor

Câștigătorul va fi desemnat de echipa buhnici.ro prin intermediul unei extrageri cu ajutorul random.org în timpul unui LiveToți participanții la concurs trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului.

Secțiunea 8: Notificarea și predarea premiilor

Câstigătorului concursului i se va aduce la cunoștință rezultatul concursului imediat, prin intermediul unui apel telefonic în timpul extragerii live. În cazul în care câștigătorul nu este disponibil pentru apelul telefonic va fi descalificat pe loc. Premiul se va acorda altui participant, ales prin același mecanism. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorului din motive care nu țin de el. Câștigătorul va intra personal în posesia premiului după cel mult 3 luni de la anunțarea acestora, astfel: Câștigătorul va primi premiul prin poștă / curier, taxele fiind suportate de către Organizator. Premiul va fi expediat prin poștă/ curier numai la adrese de pe teritoriul României.

Secțiunea 9: Drepturi de autor

Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor.

Secțiunea 10: Încetarea concursului

Prezentul Concurs va înceta de drept după organizarea extragerii live, la momentul la care contul de YouTube gbuhnici atinge pragul de 250.000 de subscriberi (abonați). Organizatorul își rezervă dreptul de a pune capăt Concursului anterior datei respective, exclusiv în cazul în care, din motive obiective sau independente de voința și controlul Organizatorului, continuarea Concursului nu ar mai fi posibilă.

Secțiunea 11: Regulamentul concursului

Regulamentul Concursului este disponibil aici, și poate fi accesat din pagina de înscriere la concurs. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament.

Secțiunea 12: Taxe și impozite aferente

Organizatorul se oblige sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat precum si contributiile sociale aferente venitului obtinut de catre castigator, in conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

Secțiunea 13: Litigii

În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente.

Secțiunea 14: Alte prevederi

Participarea la acest concurs implică obligativitatea participanților de a respecta prevederile prezentului Regulament și legislației aplicabile. Prin comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, participanții și câștigătorii își exprimă acordul expres și neechivoc ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului. Acestea sunt, Numele și Prenumele, numărul de telefon și adresa de mail.