Termeni și condiții CONCURS „Reduceri ianuarie 2019”

26.01.2019 – 27.01.2019

(1) Concursul de oferte „Reduceri ianuarie 2019” denumit in continuare “Concursul” este organizat prin intermediul SUNSHINE DIGITAL SRL, cu sediul in Otopeni, str Lucian Blaga 21, ILFOV inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J23/3601/2017, avand Cod Unic de Inregistrare RO37922816 denumita in continuare „Organizator”, in perioada  26.01.2019 ora 10:00 – 27.01.2019 ora 10:00  pe pagina de Facebook a bloggerului  George Buhnici. Concursul poate fi promovat si pe alte medii de socializare mentionate de Blogger sau Organizator.

(2) Regulament de participare la Concurs este obligatoriu pentru toti Participantii. Participarea la Concurs este optionala pentru utilizatori.

(3) La concurs pot participa persoanele fizice cu domiciliul/resedinta in Romania, cu varsta minima de 18 ani, impliniti pana la data inceperii Concursului.

(4) Pentru a se inscrie la Concurs participantii trebuie sa raspunda la intrebarea de concurs de pe pagina  Facebook a Bloggerului, de aici: https://www.facebook.com/gbuhnici/posts/2204943672889434

(5) Intrebarea de Concurs se refera la telefonul vedeta promovat de Vodafone Romania, in cadrul Campaniei de reducere. Blogerul va pune intrebarea „care credeti ca este telefonul vedeta pentru ziua de maine, 27 ianuarie 2019”.

(6) In data de 27.01, dupa incheierea Concursului, Bloggerul George Buhnici va anunta raspunsul, respectiv denumirea telefonului promovat pe pagina de campanie Vodafone Romania in ziua de 27.01.2019.

(7) Participantii care au raspuns la intrebare in intervalul 26.ianuarie 2019, ora 10:00 – 27. Ianuarie 2019, ora 10:00,  vor intra in tragerea la sorti pentru castigarea unui voucher de 100 de euro valabil in magazinul online Vodafone.

(8) Bloggerul / Organizatorul va extrage un castigator si 1 rezerva prin intermediul site-ului random.org.

(9) Nu pot castiga premii in Concurs:

  • persoanele juridice, angajatii grupului Vodafone sau ai Organizatorului, rudele pana la gradul 2 / sotul/ sotia ale Bloggerului,
  • persoanele care: a) au incercat sa fraudeze Concursul prin orice modalitate sau impiedica derularea Concursului prin orice forma, b) intra in Concurs cu conturi multiple, c) ofera mai multe variante de raspuns in Concurs, d) posteaza comentarii jignitoare / ofensatoare fata de Blogger / Vodafone  / Organizator / alte persoane

(10) Castigatorul va fi contactat printr-un mesaj privat pe pagina proprie de Facebook cu care a intrat in Concurs pentru a i se comunica faptul ca a fost extras ca si castigator iar, pentru a putea primi Premiul este invitat sa transmita agentiei de publicitate cateva date de contact: numele, prenumele si adresa de livrare, precum si numarul de telefon in vederea expedierii premiului. Ulterior, va fi contactat de agentie pentru transmiterea premiului.

(11) Premiul consta intr-un voucher de 100 de euro valabil in magazinul online Vodafone.  Premiul nu poate fi schimbat cu alte produse / servicii si nu se poate oferi contravaloarea in bani a acestuia. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru Premiu.

(12) Premiul va fi trimis castigatorului  in maxim 7 zile lucratoare de la validare.

(13) Răspunderea Organizatorului si a Bloggerului este strict limitată la organizarea Concursului si acordarea Premiului din Regulament ,iar raspunderea Vodafone Romania este strict limitata la acordarea Premiului din Regulament. Partile implicate in organizare si in acordarea Premiului nu isi asuma nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determina imposibilitatea participarii la Concurs sau afecteaza buna desfasurare a activitatilor descrise in prezentul Regulament, ca urmare a unor restrictii de natura tehnica sau a altor limitari specifice serviciilor GSM, ca de exemplu: incarcarea retelei, utilizarea incorecta a aplicatiei Facebook, etc..

 

(14) Prelucrarea datelor cu caracter personal.

1.Prin participarea la Concurs, Participantii isi exprima in mod expres si neechivoc acordul ca Organizatorul sa proceseze gratuit, datele cu caracter personal ale Participantilor in scopul desfasurarii acesteia pentru a putea permite inscrierea participantilor in Concurs, includerea lor in tragerea la sorti, posibilitatea acestora de a fi desemnati castigatori si acordarea premiilor.  

  1. Vor fi prelucrate următoarele date cu caracter personal:
  2. a) pentru toti Participantii: nume si prenume (Facebook ID);
  3. b) pentru toti Participantii desemnati castigatori: numarul de telefon mobil, numele si prenumele, CNP, adresa de livrare.

3.Conform legislatiei aplicabile, Organizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorului prezentului  Concurs si premiul acordat.

4.Refuzul de a dezvalui aceste date, furnizarea incompleta sau refuzul prelucrarii acestora indreptateste Organizatorul sa refuze acordarea premiului, Participantul declarat castigator fiind astfel descalificat automat.

5.In termen de 30 de zile de la acordarea Premiului, datele cu caracter personal prelucrate de Organizator vor fi distruse in totalitate.

6.Organizatorul se obliga sa respecte prevederile privind protectia datelor cu caracter personal pe Durata Concursului si ulterior. Astfel, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare. Organizatorul nu va dezvalui datele cu caracter personal furnizate de Participanti catre terti fara consimtamantul prealabil al Participantilor in cauza, cu exceptia numelor, prenumelor si premiului castigat care vor fi facute publice potrivit obligației legale a Organizatorului.

  1. Participantul are  urmatoarele drepturi:

(i) dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate;

(ii) dreptul de a solicita Organizatorului rectificarea datelor cu caracter personal;

(iii) dreptul de a solicita Organizatorului ștergerea datelor cu caracter personal atunci când acestea nu mai sunt necesare în scopul organizării și desfășurării Concursului;

(iv) dreptul de a solicita Organizatorului restricționarea prelucrării;

(v) dreptul de a solicita Organizatorului transmiterea datelor cu caracter personal care îi privesc într-un format structurat, utilizat în mod curent si care poate fi citit automat;

(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, inclusive celor efectuate in scopuri de marketing;  

8.Participantii pot contacta Organizatorul in legatura cu oricare dintre drepturile sale sau pot inainta o plangere in legatura cu modul in care sunt utilizate datele sale cu caracter personal  printr-o cerere adresata catre: Sunshine Digital, pe adresa Sos Nicolae Titulescu 1, bloc A7, scara C, apartament 77, sector 1. Bucuresti. .

In urma unei astfel de plangeri, se vor lua toate masurile conforme cu legea, iar daca un Participant se considera neindreptatit poate contacta Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal pe www.dataprotection.ro.