Termeni și Condiții Giveaway 200.000 abonați pe YouTube

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului ”Giveaway 200.000” (denumit în continuare„Concursul”) este Buhnici George Daniel PFA, cu sediul în [Bd. Dacia Nr. 28, București, Sector 1].
Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare („Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participanții.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost facută și informarea inițială.

Concursul va fi operat prin intermediul S.C iHunt Technology Import Export S.R.L cu sediul social în (Jud Prahova, Ploiești, Șoseaua Vestului Nr. 1A), cod unic de înregistrare (RO34184455), înregistrată la registrul comerțului cu nr. (J29/330/2015) (denumit în continuare „iHunt”).
Pe perioada Concursului, iHunt, va desfășura următoarele servicii:

1. Va contacta câștigătorii pentru validarea și colectarea datelor în vederea livrării premiilor

2. Va preda premiile căștigătorilor, dupa validarea și identificarea acestora în condițiile stabilite prin Regulament

3. La data acordării premiilor va legitima câștigătorii și va intocmi un proces verbal de predare-primire a premiilor,

Organizatorul fiind absolvit de orice raspundere ulterioară legată de premiul acordat căștigătorului.

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Concursul se va desfășura în perioada [7] noiembrie – [17] noiembrie 2016 pe pagina de Facebook, https://www.facebook.com/gbuhnici/ și pe canalul de YouTube https://www.youtube.com/gbuhnici

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în Romania, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a își valida participarea. Nu pot participa angajați ai Organizatorului, și ai celorlalte companii implicate în această acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să aibă un cont de Facebook, și de YouTube completat cu o adresa de email validă si nume / prenume reale. Dacă nu aveți cont de utilizator vă puteți creea un cont nou, la adresa: http.wwwfacebook.com/ sau www.youtube.com

SECȚIUNEA 4. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunțării și identificării câștigătorului.

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii vor afla de concurs de pe paginile https://www.facebook.com/gbuhnici/  https://www.youtube.com/gbuhnici

Utilizatorii se pot înscrie în concurs in perioada 7 noiembrie – 17 noiembrie 2016, astfel:

1. Like și share de pe pagina de Facebook – https://www.facebook.com/gbuhnici/
2. Abonare pe YouTube https://www.youtube.com/gbuhnici
3. Trebuie să lase un comentariu pe cele două pagini care să conțină #buhnici

Simpla devenire de fan pe contul de Facebook sau de YouTube nu presupune si inscrierea in concurs, este necesara si postarea unui comentariu.

SECȚIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

Se vor acorda ca premii 40 de telefoane, după cum urmează:

10 telefoane – iHunt Freedom

10 telefoane – UMI Rome X

10 telefoane – UMI London

5 telefoane – UMI MAX

5 telefoane – UMI Plus

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CĂȘTIGĂTORULUI

Câștigătorii vor fi desemnați printr-un mecanism de selecție aleatorie cu ajutorul site-ului www.woobox.com și http://www.sandracires.com/en/client/youtube/random.php

Extragerile sunt prezentate, în datele de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Noiembrie, ora 20:00,  pe pagina de facebook și a concursului.

Toți participanții la concursul”Giveaway 200.000” trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului.

SECȚIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

Câștigătoriilor concursului de pe Facebook și YouTube li se va aduce la cunoștință rezultatul concursului în momentul extragerii astfel: vor fi menționați în video-ul/live-ui și apoi contactați prin mesaj pe Facebook/YouTube. Aceștia sunt obligați să verifice în 48 de ore primirea mesajului și să răspundă cu datele personale și cele de livrare, la acel mesaj.

În cazul în care căștigătorii nu trimit în 48 de ore informațiile solicitate de Organizator sau dacă au furnizat date de contact eronate/ incomplete, premiul se va acorda altui utilizator, ales prin acelasi mecanism.

Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorilor din motive care nu țin de el.

Dacă participi pe Facebook, în momentul extragerii trebuie să pot vedea la tine pe profil că ai dat Like paginii de Facebook și Share postării cu concursul. Setează profilul pe Public.

Dacă participi pe YouTube, în momentul extragerii trebuie să pot vedea la tine pe profil că ești abonat la canalul meu. Setează canalul pe Public.

Câștigătorii vor intra personal în posesia premiului, începând cu data 18 noiembrie 2016, astfel:

1. Câștigătorul va primi premiul prin poștă/curier, taxele fiind suportate de către Organizator. Înainte de trimiterea premiului câștigătorul/câștigătoarea trebuie să trimită pe e-mail Organizatorului o copie după buletin sau cartea de identitate și adresa de expediere.

La recepționarea premiului câștigătorul trebuie:
1.  Să trimită printr-un e-mail o copie a cărții de identitate.
2. Să predea curierului procesul-verbal de predare-primire a premiului, semnat.

Premiile vor fi expediate prin poștă/ curier numai la adrese de pe teritoriul României.

SECȚIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR

Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe Facebook sau YouTube

SECȚIUNEA 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 17 noiembrie 2016, ora 21.00 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră – de natura a face imposibilă derularea.

SECȚIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit aici. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe [contul de facebook al Organizatorului].

SECȚIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul campaniei nu este raspunzător de plata altor taxe sau a altor obligații financiare legate de premiul oferit, acestea căzând în sarcina persoanei câștigătoare.

SECȚIUNEA 13. LITIGII

În cazul unor litigii aparute între Organizator sau Operator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Daca nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, parțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente.