Categorie: Ponturi

Încă 12.576 de rable

Comitetul Director al Administraţiei Fondului pentru Mediu s-a întrunit astăzi, 26 septembrie 2008, pentru a aproba redistribuirea sumelor rămase neutilizate în prima etapă de desfăşurare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional (01 iulie 2008 – 25 septembrie 2008).

În etapa a II-a, au rămas în Program numai producătorii, importatorii de autoturisme şi reprezentanţii autorizaţi ai acestora, care au utilizat cel puţin 80% din suma contractată anterior.

Astfel, suma de 37.728.000 lei (12.576 autoturisme) care a rămas nedistribuită din prima etapă, a fost repartizată unui număr de 37 producători, importatori de autoturisme şi distribuitori autorizaţi ai acestora, care au utilizat cel puţin 80 % din suma contractată în prima etapă.

În anul 2008, pentru implementarea acestui program a fost alocată, din Fondul pentru mediu, suma de 120.000.000 lei, pentru scoaterea din uz a unui număr de 40.000 autoturisme, din care s-a utilizat în prima etapă, suma de 73.953.000 lei (24.651 autoturisme ).

Lista producătorilor, importatorilor şi distribuitorilor de autoturisme, care au utilizat cel puţin 80 % din suma contractată în prima etapă, calificaţi să participe în a doua etapă a Programului de înnoire a Parcului auto naţional (din perioada 01 octombrie –  12 decembrie 2008), precum şi cea a operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, sunt publicate pe site-ul AFM, www.afm.ro, în cadrul secţiunii „INFORMAŢII PRIVIND PROGRAMUL DE STIMULARE A ÎNNOIRII PARCULUI AUTO NAŢIONAL 2008”.

sursa: Administraţia Fondului pentru Mediu