Categorie: Editorial

De ce sunt reporter? Uite cum arată satisfacţia profesională!

Se dă o ştire difuzată miercuri la Ştirile ProTV. Urmăriţi ambele clipuri video.


http://stirileprotv.ro/stiri/social/tone-de-pesti-morti-in-lacurile-din-capitala-vezi-imagini-live.html

Apoi vedem reacţia instituţiilor statului. Deşi nu îmbăt cu apă rece că am schimbat lumea de pe o zi pe alta, cel puţin am agitat apele şi i-am convins să o lase mai moale cu poluările “accidentale”. Unde mai pui că pe listă se află şi o regie de stat amendată usturător.

Către PROTV,
În atenţia domnului George Buhnici,

În urma solicitării dvs telefonice, în vederea formulării A.N. Apele Române a unui punct de vedere, A.N. Apele Române vă aduce la cunoştinţă următoarele:

În urma analizelor de calitate a apei obţinute pe baza probelor de apă recoltate în datele de 15, 24 şi 25 februarie, s-au evidenţiat următoarele:
– Lipsa acută de oxigen (cu valori între 0,8- 2,3 mg/l), care este de două ori mai puţin decât minimum necesar (minimum 4 mg/l) şi cu un grad de saturaţie cu valori între 5,64-13,42 %;
– Încărcarea organică exprimată în CCOCr cu valori cuprinse între 100-134,6 mg O2/l şi CBO5 cu valori cuprinse între 27,5- 48 mg O2/l care încadrează apa acumulării în categ. IV, adică slabă si respectiv la categ. V, foarte proastă;
– Nutrienţii (azot amoniacal, azotiţi, azotaţi, azot total, fosfaţi şi fosfor total) înregistraţi au valori între 8-14 mg/l faţă de media normală de 1 mg/l, iar maximul admis este de 3,2 mg/l; valorile mari ale azotului amoniacal indică o poluare recentă, pentru că celelalte valori ale azotiţilor şi azotaţilor se încadrează în limitele de categoria II; fosforul total are valori foarte ridicate în data de 15 februarie, respectiv de 1,52 mg/l P, iar, în data de 24 februarie, a înregistrat o valoare sensibil scăzută (0,47 mg/l P) care încadrează apa în categ II-III;
– Prezenţa fenolilor în data de 15 februarie aveau o concentraţie mai mică de 9 μ/l, valoare sub limita de cuantificare, iar, în data de 24 februarie, au înregistrat o creştere până la 48,2 μ/l caracteristică apelor de categ. IV;

În urma efectuării analizelor, se poate vorbi despre un posibil cumul de factori:
1. Existenţa unor surse de evacuare a apelor uzate neepurate (cu încărcare organică ridicată), în amonte de acumularea Ştefăneşti;
2. Evacuarea unor importante cantităţi de ape uzate neepurate prin canalele de desecare ale ANIF, care nu deţin autorizaţie de gospodărire a apelor;
3. Preluarea unor ape pluviale şi topirea bruscă a zăpezii, care au spălat platforme adiacente acumulărilor, pe care sunt depozitate necontrolat diferite tipuri de deşeuri menajere sau dejecţii provenite din zootehnie;
4. Prezenţa fenolilor este un indicator al existenţei proceselor de putrefacţie şi descompunere a materiilor organice din depunerile de pe fundul acumulărilor, pentru prevenirea acestui fenomen, administratorul lacului trebuie să ia măsuri de curăţarea a bazinului, în perioada de toamnă;
5. Ca urmare a unor lungi perioade de temperaturi foarte scăzute, care au condus la formarea unor poduri de gheaţă (cu o grosime de 20-30 cm), au cauzat scăderea cantităţii de oxigen dizolvat şi a saturaţiei din apă; În aceste condiţii, se impunea executarea a unor copci necesare pentru oxigenarea apei, cât şi efectuarea unui minim de analize fizico-chimice efectuate în laborator acreditat, pe întreaga perioadă de iarnă;

Prin urmare, Inspecţia Apelor Române a aplicat până în prezent amenzi în valoare de 146.000 lei următoarelor unităţi:
1. SC Urban SA Râmnicu Vâlcea- Sucursala Otopeni- 75.000 lei, conform art. 87, pct. 35, din Legea Apelor 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare; amendă aplicată pentru improvizarea unei instalaţii, prin care evacuau, fără acte de reglementare, în canalele de desecare deţinute de ANIF; în urma aplicării acestei măsuri, SC Urban SA a dezafectat instalaţia respectivă;
2. Primarul comunei Ştefăneşti- 1000 lei, conform Ordonanţei nr. 21, care nu a luat măsurile necesare de identificarea şi combaterea poluărilor, întrucât Inspecţia Apelor a identificat o evacuare necontrolată direct în acumularea Boltaşu, provenită de la blocurile de locuinţe;
3. ANIF –Sucursala Olt Argeş- 35.000 lei, conform Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, art. 87, pct. 25, prin nerealizarea Planului de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale: a autorizat o serie de agenţi economici să evacueze ape uzate epurate în canalele de desecare aflate în administrare, dar nu i-a mai controlat ulterior (dacă epurează la parametri de calitate corespunzători);
4. SC Agora Marketing Consulting SRL – 35.000 lei, conform Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, art. 87, pct. 2, pentru nerespectarea condiţiilor din autorizaţia de gospodărire a apelor, respectiv a evacuat ape uzate la parametri necorespunzători.

Biroul de presă

Administraţia Naţională “Apele Române”
Str. Edgar Quinet nr. 6, sector 1, cod 010018, Bucureşti, România,
Tel. : 021. 311.01.46, 021. 315.13.01; Fax: 021.312.21.74, 021.312.37.38