Concurs Oneplus

Regulamentul Oficial al concursului “ Comunitatea testeaza OnePlus”

Secțiunea 1: Organizatorul concursului

Concursul “Comunitatea testeaza OnePlus” este organizat de Green Leaves Technical SRL, cu sediul în Bucuresti, Sectorul 2, Bulevardul DIMITRIE POMPEI, nr. 9-9A, Etaj 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J40/11444/29.08.2019, codul unic de înregistrare RO 41578541, cont nr. RO 62 CITI 0000 0000 0005 2426, deschis la CITI BANK, reprezentată de Shaohua Yang, în calitate Administrator, denumită în continuare „Beneficiar”,
 denumita in continuare ,,Organizatorul”).
Concursul se va desfășura conform prezentului Regulament ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru luarea la cunostinta a modificarilor de catre participanti, atata timp cant acestia au fost informatii in conditiile prevazute in aceasta Sectiune.
Regulamentul de participare/desfasurare a concursului este disponibil in mod gratuit pe urmatoarele website-uri/canale/pagini:
Website: https://buhnici.ro/

Secțiunea 2: Locul și data desfășurării concursului

Concursul “Comunitatea testeaza OnePlus” se va desfășura în perioada  21 martie – 07 aprilie, în mediul online, la adresele de mai jos:
George Buhnici
Website: https://buhnici.ro/
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/gbuhnici
Pagina Instagram: https://www.instagram.com/gbuhnici/
Canal YouTube: https://www.youtube.com/@gbuhnici
Pagina Tik Tok: https://www.tiktok.com/@georgebuhnici
OnePlus România
Instagram: https://www.instagram.com/oneplus_romania/
Facebook: https://www.facebook.com/OnePlusRo

Secțiunea 3: Drepturi și condițiile de participare

La acest concurs pot participa toate persoanele fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest regulament pentru a-și valida participarea.
Nu pot participa organizatorii concursului sau rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament.
Dreptul de participare aparține exclusiv participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament.
Dreptul de participare la concurs este anulat în cazul în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.
Totodată, în situația în care la același concurs participă și câștigă rude sau afini de până la gradul IV inclusiv ai unui castigator deja validat, participarea acestora este considerată frauduloasă și este anulată, iar premiul se reportează.

Secțiunea 4: Mecanismul concursului

Utilizatorii vor afla de concurs de pe canalele oficiale George Buhnici și OnePlus România, astfel:
George Buhnici
Website: https://buhnici.ro/
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/gbuhnici
Pagina Instagram: https://www.instagram.com/gbuhnici/
Canal YouTube: https://www.youtube.com/@gbuhnici
OnePlus România
Instagram: https://www.instagram.com/oneplus_romania/
Facebook: https://www.facebook.com/OnePlusRo
Înscrierea la concurs se face prin accesarea postării de concurs de pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/gbuhnici/ Cei care doresc să participe la concurs  vor lăsa un comentariu prin care își anunță intenția de participare cu hashtag #reviewOnePlus. În momentul postării, pe aceeași pagină de Instagram va fi inserat în secțiunea BIO link-ul pentru participare în cadrul unui LIVE organizat pe data de24 martie 2024, la ora 19:00, pe canalul de YouTube George Buhnici (https://www.youtube.com/@gbuhnici). În continuare, cei care doresc să participe la concurs, vor accesa link-ul din BIO la data și ora comunicată în postarea de pe Instagram și vor participa în LIVE timp de un minut, timp în care își vor susține candidatura.
Vor fi 3 concurenți aleși de către George Buhnici în urma participării acestora în LIVE. Cei 3 concurenți vor fi anunțați verbal în timpul live-ului, printr-un comentariu la postare, și li se va indica o adresă de email (contact@oneplus-eu.com) la care să contacteze Organizatorul, furnizand numele, adresa si numarul de telefon, precum si datele din cartea de identitate.
Cei trei concurenți vor fi contactați de Organizator printr-un apel telefonic in termen de 24 de ore, apoi vor primi, pentru o perioadă limintată, din partea acestuia un telefon mobil marca OnePlus, căruia va trebui să îi facă un review video. De asemenea, Concurenții vor primi un document cu indicații pentru realizarea review-ului disponibil la adresa https://drive.google.com/drive/folders/1INj8w5SHeA4L0icbZ8twOD0CbNQLzuvA
Concurenții voi trimite review-urile video către o adresă de email indicată de Organizator, contact@oneplus-eu.com până la data de 1 aprilie 2024, ora 23:59. La finalul perioadei mentionate, respectiv 2 aprilie 2024, concurentii vor restitui catre Organizator telefoanele utilizate pentru review.
Organizatorul va trimite cele trei review-uri către George Buhnici, care le va publica pe toate trei în aceeași zi, pe canalul de YouTube https://www.youtube.com/@gbuhnici în data de 02.04.2024.
În data de 05.04.2024 George Buhnici va anunța numele câștigătorului printr-un comentariu la postarea initiala si o mentiune in Instagram Story pe canalul https://www.instagram.com/gbuhnici/ . În aceeași zi va fi contactat de către Organizator pentru a stabili detaliile legate de inmanarea premiului.
Castigatorul va fi ales conform criteriilor urmatoare:
Numarul de interactiuni (Comment + Like) generat de reviewul postat pe canalul de YouTube https://www.youtube.com/@gbuhnici reprezinta 25% din punctajul final. Cel mai mare numar de interactiuni reprezinta nota 10, numarul mediu de interactiuni reprezinta nota 7, cel mai mic numar de interactiuni reprezinta nota 5.
Corectitudinea prezentarii specificatiilor tehnice ale produsului reprezinta 25% din punctajul final. Corectitudinea prezentarii este eveluata dupa cum urmeaza:prezentarea corecta a tuturor specificatiilor tehnice, reprezinta nota 10. Fiecare specificatie gresita, aduce o scadere de 1 punct din nota maxima. Un concurent nu poate lua mai putin de 1 punct.
Evaluarea si mentionarea tuturor indicatorilor –  performanta (procesor, sistem de operare, baterie), camera foto, display – reprezinta 25% din punctajul final. Evaluarea si mentionarea celor 5 indicatori reprezinta nota 10. Fiecare element lipsa, aduce o scadere de 2 puncte. Un concurent nu poate lua mai putin de 1 punct.
Nota de la 1 la 10 oferita de juriul format din echipa OnePlus si George Buhnici reprezinta 25% din punctajul final.
Ex de calcul: (Numar mediu de interactiuni ( nota 7) + toate specificatiile mentionate corect (nota 10) + evaluarea si mentionarea a 4 indicatori de performanta (nota 8) + nota 8 din partea juriului):4 =  8.25
Va fi desemnat castigator participantul cu nota cea mai mare

Secțiunea 5: Premiile concursului

Premiul concursului constă într-un voucher de în valoare de 500 RON care poate fi utilizat pentru achizitii pe www.oppostore.ro
Premiul Concursului nu poate fi înlocuit cu contravaloarea în bani ori cu un alt bun sau serviciu.

Secțiunea 6: Desemnarea câștigătorilor

 Câștigătorul va fi anunțat pe pagina de Instagram a lui George Buhnici, printr-un comentariu la postarea initiala.
Organizatorului Concursului va face publice numele castigatorilor si castigurile acordate. In acest sens, Organizatorul va afisa pe website-urile, paginile si canalele mentionate rezultatul concursului. Prin participarea la Concurs, participantii isi vor da acordul expres ca Organizatorul sa foloseasca datele personale in scopul indeplinirii obligatiei de a face publici Castigatorii.

Secțiunea 7: Notificarea și predarea premiilor

Câștigătorului concursului i se va aduce la cunoștință rezultatul în data de 5.04.2024.
Căștigătorul va intra în posesia premiului in termen de 30 de zile de la confirmare.

Secțiunea 8: Drepturi de imagine

Prin participarea la concurs, participantii isi dau acordul expres sa fie filmati si sa apara in LIVE-ul de pe pagina de YouTube  https://www.youtube.com/@gbuhnici. Odată cu publicarea materialelor foto/ video pe canalele mentionate mai sus, acestea nu mai pot fi modificate/șterse de pe canalele organizatorului.
Prin participarea la concurs, participantii isi dau acordul expres ca numele/ imaginea/ vocea să fie publicate pe canalele Organizatorului și ale lui George Buhnici.
Concurenților le este interzis să filmeze/ fotografieze/ înregistreze și să anunțe public participarea la concurs pe platformele personale de social media sau sub altă formă. Drepturile de autor/ imagine aparțin în mod expres Organizatorului.
Concurenții pot face publică participarea la concurs doar după publicarea concursului pe toate canalele Organizatorului.

Secțiunea 9: Încetarea concursului

Concursul va înceta de drept după înmânarea premiului către câștigător.

Secțiunea 10: Regulamentul concursului

Regulamentul Concursului este disponibil aici https://buhnici.ro/concursoneplus, și poate fi accesat din pagina de înscriere la concurs. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord să se conformeze acestui Regulament.

Secțiunea 11: Taxe și impozite aferente

Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat precum si contribuțiile sociale aferente venitului obtinut de catre castigator, in conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligații de natura fiscală sau de orice alta natura fiind in sarcina exclusiva a câștigătorului.

Sectiunea 12: Raspunderea Organizatorului

Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postarii unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor.
Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru niciun accident suferit de catre castigator sau pentru orice alte daune intervenit in legatura cu premiul oferit.
Dreptul de proprietate asupra premiului se va transfera castigatorului dupa ce Organizatorul constata ca au fost indeplinite toate conditiile mentionate in Sectiunea 4. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra premiului.
Organizatorul nu îşi asumă nicio raspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet.
Organizatorul nu va fi responsabil daca, din orice motiv tehnic, este temporar imposibil sa se foloseasca canalele de comunicare ale Organizatorului prin care participantul sa se inscrie la Concurs.

Secțiunea 13: Litigii

În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente.

Secțiunea 14: Alte prevederi

Participarea la acest concurs implică obligativitatea participanților de a respecta prevederile prezentului Regulament și legislației aplicabile. Prin comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, participanții și câștigătorii își exprimă acordul expres și neechivoc ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului. Acestea sunt, Numele și Prenumele, numărul de telefon și adresa de e-mail.
Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunțării și identificării câștigătorului.
***
NOTA DE INFORMARE
cu privire la prelucrarea și securitatea datelor cu caracter personal în cadrul concursului
„..Comunitatea testeaza OnePlus.”
Operatorul de date de caracter personal
Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către Green Leaves Technical, cu sediul în Bucuresti, Sectorul 2, Bulevardul DIMITRIE POMPEI, nr. 9-9A, Etaj 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J40/11444/29.08.2019, codul unic de înregistrare RO 41578541, cont nr. RO 62 CITI 0000 0000 0005 2426, deschis la CITI BANK, reprezentată de Shaohua Yang, în calitate Administrator, denumită în continuare „Beneficiar”,
în continuare “Operatorul”).
Categoriile de date cu caracter personal ce fac obiectul prelucrării
Operatorul va prelucra exclusiv acele categorii de date cu caracter personal care sunt adecvate, relevante și necesare scopurilor prelucrării, după cum urmează:
 Datele dvs. de identificare – nume și prenume;
 Datele dvs. de contact –telefon, e-mail;
Numele si prenumele castigatorilor;
Imagini/voce.
Scopurile și temeiurile prelucrării de date personale
Date personale procesate Scopuri Temeiuri
Numele contului de Instagram al Participanților.
Numele profilului de YouTube al Participanților
Înregistrarea Participanților la promoțieExecutarea contractului care se încheie între Organizator și Participanți la momentul înregistrării participanților în promoție conform art. 6 (1) (b) GDPR.
  Pregătirea listei Participanților și încărcarea acesteia pe software-ul online unde vor fi extrasi aleatoriu participantii la concurs Executarea contractului care se încheie între Organizator și Participanți la momentul înregistrării participanților în promoție conform art. 6 (1) (b) GDPR.
  Publicarea numelor de cont Instagram/ canal YouTube care au fost extrase în urma tragerii la sorți pe pozițiile de Câștigători Executarea contractului care se încheie între Organizator și Participanți la momentul înregistrării participanților în promoție conform art. 6 (1) (b) GDPR.
Numele și prenumele Câștigătorilor Publicarea numelui Câștigătorilor Îndeplinirea obligațiilor legale ce revin organizatorului conform art. 6 (1) c GDPR.
  Îndeplinirea cerințelor de verificare Îndeplinirea obligațiilor legale ce revin organizatorului conform art. 6 (1) c GDPR.
Telefon, adresa de e-mail aparținând Câștigătorilor Contactarea Câștigătorilor în vederea verificării identității acestora și a validării câștigătorilor conform condițiilor de participare stabilite prin Regulamentul Campaniei Promoționale Executarea contractului care se încheie între Organizator și participanți la momentul înregistrării participanților conform art. 6 (1) (b) GDPR.
Imagini/voce Participarea concurentilor in cadrul Concursului. Executarea contractului care se încheie între Organizator și participanți la momentul înregistrării participanților conform art. 6 (1) (b) GDPR.
Toate datele de mai sus, după caz Soluționarea oricăror plângeri in legătura cu organizarea și desfășurarea Concursului si acordarea premiilor;
Punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apararea in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari,
Realizarea diverselor analize si studii statistice Interesul legitim al Organizatorului de a răspunde oricăror petiții/sesizări/reclamații, de a se apăra în justiție și de a analiza parcursul campaniei promoționale, conform art. 6 (1) (f) GDPR.
  Arhivare in scopul respectarii legislatiei fiscale Îndeplinirea obligațiilor legale ce revin organizatorului conform art. 6 (1) c GDPR.
Durata prelucrării
Prelucrarea datelor dvs. se va desfășura începând cu data înregistrării lor, pe toată durata derulării concursului .Comunitatea testeaza OnePlus cât și pentru o perioadă rezonabilă după încetarea campaniei. Perioada de retentie a datelor cu caracter personal a castigatorilor va fi perioada de prescriptie fiscala de 5 ani, calculata de la momentul la care acestia primesc premiul.
Destinatarii datelor cu caracter personal
 Datele dvs. de identificare (cu excepția numelui și prenumelui), contact și semnătura dvs. vor fi disponibile Operatorului, precum si angajatilor, colaboratorilor externi implicati in concurs.
Transferul datelor
Datele dvs. personale prelucrate nu vor fi transferate în afara Spațiului Economic European.
Drepturile dvs. în calitate de persoană vizată
 În considerarea calității dvs. de persoană vizată, beneficiați de următoarele drepturi:
Dreptul de a fi informat cu privire la toate aspectele esențiale ale prelucrării de date;
Dreptul de acces la datele prelucrate și la următoarele informații:
scopurile prelucrării;
categoriile de date cu caracter personal vizate;
destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;
acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
existența dreptului de a solicita Operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;
dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri,  precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru dvs.
garanțiile adecvate stabilite de Operator în cazul transferului datelor personale către o țară terță sau o organizație internațională.
Dreptul de a obține rectificarea și/sau completarea datelor personale, fără întârzieri nejustificate;
Dreptul de a obține ștergerea datelor personale, fără întârzieri nejustificate, atunci când:
datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, atunci când pe acest consimțământ se întemeiază legalitatea prelucrării și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
vă opuneți prelucrării în temeiul urmăririi scopurilor legitime ale Operatorului și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau vă opuneți prelucrării în scopuri de marketing direct;
datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine Operatorului  în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află Operatorul, în măsura în care nu este aplicabilă niciuna dintre excepțiile prevăzute de art. 17(3) din Regulamentul general privind protecția datelor (UE) 2016/679 (în continuare “Regulamentul”).
Dreptul de a obține restricționarea prelucrării atunci când:
contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care permite Operatorului să verifice exactitatea datelor;
nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopurile prelucrării, dar dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
v-ați opus prelucrării în temeiul intereselor legitime ale Operatorului, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Operatorului prevalează asupra drepturilor dvs.
Cu excepția stocării, datele a căror prelucrare a fost restricționată pot fi prelucrate numai cu consimțământul dvs. pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.
În măsura în care ați obținut restricția prelucrării, vă vom informa înainte de ridicarea restricției de prelucrare.
Dreptul de a obține notificarea destinatarilor privind rectificarea sau ștergerea datelor personale sau cu privire la restricționarea prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate pentru Operator.
Dreptul la portabilitatea datelor
Aveți dreptul de a obține date personale prelucrate într-un mod structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat în scopul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea Operatorului, în cazurile prevăzute de art. 20 din Regulament.
Dreptul la opoziție
Aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația dvs. particulară, prelucrării în temeiul interesului public sau al interesului legitim al Operatorului sau în scopuri de marketing direct, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor justificări, cu excepția prevăzute de art. 21 din Regulament.
Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, în afara excepțiilor prevăzute de art. 22 din Regulament.
Dreptul de a depune o plângere în fața Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) sau instanțelor de judecată din România.
 Pentru a vă exercita drepturile anterior indicate, vă rugăm să formulați o solicitare scrisă, cu indicarea calității dvs. de persoană vizată și obiectul solicitării, pe care să o adresați Operatorului folosind datele de contact de mai jos:
Destinatar: Green Leaves Technical
În atenția: Oana Ovezea
Adresa: Bucuresti, Sectorul 2, Bulevardul DIMITRIE POMPEI, nr. 9-9A, Etaj 2
E-mail: _oana.ovezea@oppo-aed.ro
 În măsura în care solicitați o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării Operatorului, aceasta vă va fi furnizată în format material sau electronic, conform opțiunii dvs. Orice copii ulterioare ale acelorași date vor fi furnizate contra cost.
 Operatorul va analiza temeinicia solicitărilor dvs. și vă vor furniza un răspuns fără întârzieri nejustificate și în orice caz în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când complexitatea și numărul cererilor o impune. Pentru solicitările transmise de către dvs. în format electronic, răspunsurile se vor transmite tot în format electronic, cu excepția cazului în care solicitați expres furnizarea lor în alt format.
Securitatea prelucrării
 Operatorul va asigura securitatea prelucrării datelor dvs./minorului începând cu momentul conceperii acestora prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate.
 Operatorul vă va informa, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care o eventuală încălcare a securității datelor este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dvs., cu excepția cazurilor indicate în art. 34 din Regulament.